امیر آقایی

امیر آقایی

سال انتشار
1401
کشور
مدت زمان
60 دقیقه
زبان

داستان فردی است که عاملین پرونده‌های زن آزاری را در دام انداخته و به مجازات می‌رساند.

ژانر
سال انتشار
1401
کشور
مدت زمان
60 دقیقه
زبان

داستان فردی است که عاملین پرونده‌های زن آزاری را در دام انداخته و به مجازات می‌رساند.

ژانر
سال انتشار
2022
کشور
مدت زمان
60 دقیقه
زبان

داستان فردی است که عاملین پرونده‌های زن آزاری را در دام انداخته و به مجازات می‌رساند.

ژانر
سال انتشار
1401
کشور
مدت زمان
60 دقیقه
زبان

داستان فردی است که عاملین پرونده‌های زن آزاری را در دام انداخته و به مجازات می‌رساند.

ژانر
سال انتشار
2022
کشور
مدت زمان
60 دقیقه
زبان

داستان فردی است که عاملین پرونده‌های زن آزاری را در دام انداخته و به مجازات می‌رساند.

ژانر
سال انتشار
2022
کشور
زبان
کارگردان
وحید جلیلوند

زندگی نابینایی به نام علی با ورود نابهنگام زنی متواری ، آشفته می‌ شود. روایت مردی نابیناست که دربان ساختمانش جلوی اقدام به خودکشی او را می‌ گیرد و به…

ژانر
سال انتشار
2022
کشور
مدت زمان
60 دقیقه
زبان

داستان فردی است که عاملین پرونده‌های زن آزاری را در دام انداخته و به مجازات می‌رساند.

ژانر
سال انتشار
2022
کشور
مدت زمان
60 دقیقه
زبان

داستان فردی است که عاملین پرونده‌های زن آزاری را در دام انداخته و به مجازات می‌رساند.

  • 1
  • 2